Velkommen til Esbjerg Forberedende Erhvervsskole

Vi tilbyder et praktisk, målrettet og forberedende forløb af op til 1 års varighed. Forløbet styrker dine personlige, sociale og faglige kompetencer. Vi giver dig den nødvendige opgradering i dansk og matematik, så du bliver parat til at starte direkte på 2. del af grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Hvem kan optages?

Alle unge mellem 16-25 år, som ikke for nuværende er uddannelsesparate, men som skønnes at kunne blive det ved op til 1 års forberedelse.

Optagelse
Du skal først have lavet en Målgruppevurdering og Uddannelsesplan i samarbejde med din UU-vejleder. Se mere på www.uue.dk
Du kan også henvende dig direkte til skolen på tlf. 7612 3034 og lave en aftale om et besøg og en rundvising inden du beslutter dig.

Hvad laver man på forløbet?
Efter et kort introforløb af 2 ugers varighed vælger du dig ind på et af skolens værksteder, hvor du får mulighed for at afprøve dine færdigheder i forbindelse med produktion og andre aktiviteter.
Du er på værkstedet 3 dage om ugen og kan skifte værksted efter eget ønske hver 3. måned.
De andre 2 dage fordeler sig på undervisning i dansk og matematik, besøg på uddannelsessteder og virksomheder, vejledning, oplæg og foredrag om aktuelle emner, ture ud af huset mv.

Der er følgende værksteder:
● Byg & Anlæg (Tømrer)
● Auto & Mekanik
● Bygningsmaler
● Metal & Teknik
● Medie – IT & Grafik
● Medie – Foto & Video
● Café – CaféTeket
● Pædagogik & Kreativ
● Mad til Mennesker